Pavel Homola Výkonný riaditeľ

Pavel Homola
Výkonný riaditeľ

Tibor Szarka

Tibor Szarka
Vedúci výskumu a vývoja