Našou snahou popri obchodných aktivitách je priniesť tie najnovšie technológie a inovatívne riešenia bližšie ku komerčnému využitiu, čo je dôkazom aktívneho zúčastňovania sa na medzinárodných konferenciách v oblasti výskumu a vývoja, účasti na projekte podporovanou Európskou komisiou a taktiež aktívnej prípravy ďalších projektov v rámci horizontu H2020. www.redirnet.eu

navrh-1Cieľom projektu REDIRNET je vytvoriť decentralizovaný rámec zabezpečujúci správnu interoperabilitu zabezpečovacích systémov používaných bezpečnostnými jednotkami na udržanie verejnej bezpečnosti obyvateľstva EU resp. zvýšenie efektivity odstraňovania následkov katastrof alebo bezpečnostných incidentov rôzneho druhu. Projekt bol finálne odsúhlasený európskou komisiou a aktivity sa začali v Marci 2014. Našou úlohou v projekte bude hlavne zabezpečiť integráciu rôznorodých zabezpečovacích systémov do už spomenutého decentralizovaného rámca. Na stránke VERDE Vás budeme i naďalej informovať o vývoji projektu.

Horizon_2020

V rámci programu H2020 sa snažíme využiť naše schopnosti a vedomosti viac z oblasti IT a tým vytvoriť ešte sofistikovanejšie systémy riadenia a kontroly bezpečnosti, pričom náš zámer sa mení z reakcie na predikciu pomocou využitia špeciálnych algoritmov na analýzu veľkých dát a videa či zvuku.