merianie_regulacia

Naším cieľom je racionálne využívanie energií v spojení s enviromentálnou iniciatívou.
Kladieme vysoký dôraz na optimalizáciu energetickej spotreby klienta, zefektívnenie jeho energetického hospodárstva, zníženie jeho prevádzkových nákladov , splnenie zákonných predpisov, predĺženie životnosti budov a zariadení a zníženie nárokov na obsluhu.

Naším zákazníkom, preto poskytujeme vyspelé, inovatívne a ekonomicky efektívne opatrenia a technológie v oblasti priemyselnej energetiky a technických či technologických zariadení budov ako sú:

• Dodávka a montáž meracích, regulačných a programovateľných zariadení
• Konfigurácia, programovanie a ďalšia úprava týchto zariadení za účelom uspokojenia individuálnych potrieb zákazníka
• Dodávka a montáž silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií
• Tvorba a úprava softvérovej nadstavby/dispečingu podľa požiadaviek zákazníka
• Integrácia zariadení od rôznych výrobcov pod jednotnú platformu

V oblasti energetických služieb poskytujeme:
• Energetické poradenstvo
• Energetická analýza – vyhodnotenie súčasného stavu, návrh úsporných opatrení a vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov.
• Návrh technického riešenia a zabezpečenie projektovej dokumentácie
• Údržba a prevádzka – zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu


Kontaktný formulár:
Potrebujete vo Vašej spoločnosti vyriešiť špecifický problém?
Máte záujem o návrh riešenia, cenovú ponuku alebo by ste sa radi dozvedeli viac o systémoch pre meranie a reguláciu?

Vaše meno*

Váš email*

Váš mobil

Vaša správa

Napíšte nám.
Po odoslaní formuláru Vám kvalifikovaní zamestnanci VERDE odpovedia v čo najkratšom čase.